Abdul Mua'ti @ Zamri bin Ahmad

muati bnw
Abdul Mua’ti @ Zamri bin Ahmad Associate Professor Dr. / Dean Communication Department Faculty of Modern languages and communication Universiti Putra Malaysia After completing his Ph. D. in Communication, at the University of Malaya, Associate Professor Abdul Mua’ti @ Zamri bin Ahmad focused on Speech Communication, Rhetoric, Political Communication to pursue academic interests. His major publications include the following: Books 2000. Panduan Pengucapan Awam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 2002. Santun Komunikasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 2003. Komunikasi di Tempat Kerja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 2007. PemikiranRead More
s2Member®